Jaké jsou nejhodnotnější soft skills pro 21. století?

Čas čtení: 3 min.

Bez čeho se neobejdeš

Soft skills (tzv. měkké dovednosti) jsou dovednosti, které vychází z člověka, jsou tedy dovednostmi interpesonálními. Například se jedná o schopnost umět mluvit s lidmi, mít sebereflexi či kritické myšlení. Seznam těchto dovedností by byl dlouhý. Já se v tomto článku zaměřuji pouze na vybrané z nich a pokusím se ti předat zase nějaké tipy.

Rozdíl mezi soft skills a hard skills

Ještě předtím, než se budu věnovat přímo soft skills, bych ráda vymezila jejich protipól, kterým jsou hard skills. Na vymezení jejich rozdílu platí docela jednoduchá poučka:

Pro hard skills (tzv. tvrdé dovednosti) jsou typické takové dovednosti, které se dají naučit. Jedná se například o dovednosti, kdy umíme pracovat s nějakým programem, dále se jedná o technické či jiné odborné znalosti. Mezi hard skills lze zařadit i jazykové kompetence.

U soft skills se nedá říct, že by se nedaly naučit, ale jak už jsem zmínila, jsou to dovednosti interpersonální, a to znamená, že se s nimi člověk narodí. Tyto dovednosti závisí hlavně na charakteru a povaze člověka. Vysoká úroveň těchto dovedností je navíc předpokladem pro rozvoj tvrdých dovedností.

Vybrané soft skills

Základem měkkých dovedností jsou komunikační a prezentační dovednosti. Rozšířený seznam dovedností dále zahrnuje například asertivitu, strategické myšlení, samostatnost, otevřenost a produktivitu.

Komunikační a prezentační dovednosti

Umět komunikovat a tzv. „se prodat“ je možná nejdůležitější dovedností, kterou člověk může disponovat. V rámci této soft skill jsem se rozhodla zaměřit na prezentační gramotnost.

Tvorba a samotný přednes prezentací a myšlenek je v mnoha ohledech klíčový. A to nejen v pracovní sféře, ale také v osobním životě.

Strach z mluvení na veřejnosti zažil téměř každý z nás a studie zjišťují, že strach z mluvení na veřejnosti je často rozšířenější než třeba strach z hadů, výšek či dokonce ze smrti. Je tomu tak proto, že je hodně v sázce – nejen předání informací, které chceš skutečně předat, ale i tvoje pověst.

Není nic horšího než nudná powerpointová prezentace s monotónním výkladem a se slidy, jejichž obsahem je jednolitý text. Pokud chcete publikum uchvátit neotřelým zpracováním prezentace, využijte například program Prezi či editor Canva.

Vytvořit opravdu dobrou prezentaci je náročné, ale není to nemožné. Pokud se chceš v této oblasti dále vzdělávat tak tipy na knížky o prezentování najdeš tady.

Co je důležité při tvorbě a přednesu prezentace:

 • znát svoje publikum – komu je obsah určen
 • co chceme předat
 • věnovat čas přípravě – platí pravidlo, že čím kratší prezentace, tím delší příprava
 • dodržet dress code – ne vždy jsou potřeba podpatky
 • pamatuj na design prezentace – méně je více
 • mluvit nahlas
 • neztrácet hlavu a ani oční kontakt
 • mít správnou posturiku
 • nezapomeň na humor
 • buď sama sebou

Mezi další měkké dovednosti patří například organizování a plánování. Na toto téma jsem již článek psala, najdeš ho tady.

Nejhodnotnější soft skills v roce 2023

K uplatnění na pracovním trhu jsou bez pochyby potřeba tvrdé dovednosti, nicméně měkké dovednosti hrají také svoji, nemalou, roli.

Společnosti většinou chtějí lidi, kteří své práci rozumí, ale mají pro ně i jakousi „přidanou“ hodnotu – například schopnost pozitivně přispívat do firemní kultury. Tyto dovednosti mohou být rozhodujícím faktorem pro kariérní růst, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a mohou také souviset se zlepšením vztahů v týmu.

Měkké dovednosti přímo souvisejí s aktivním přístupem a ochotou něco dělat, například s ochotou riskovat. Zaměstnanci, kteří mají motivaci, invenci a vlastní nápady, jsou neocenitelným zdrojem konkurenceschopnosti.

Soft skills jsou sledované zejména ze strany recruiterů. Důležitost jednotlivých dovedností se v čase mění.

Pro rok 2023 jsou must have dovednostmi:

 • komunikace, time-management a project management,
 • týmová spolupráce,
 • odpovědnost a iniciativa,
 • inovace,
 • kritické myšlení,
 • řešení problémů a schopnost se rozhodnout,
 • efektivita,
 • odolnost,
 • integrita a schopnost pracovat na dálku

(zdroj: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/top-10-in-demand-soft-skills-employers-would-be-looking-for-in-2023/).

To, že se důležitost dovedností v čase mění, dokládají žebříčky z roku 2015 a 2020. Oproti roku 2015 se do popředí dostává nebo nově objevuje například kreativita, emoční inteligence nebo schopnost kriticky myslet.

Tip: Při rešerši k tomuto tématu jsem narazila na nástroj, kde je možné sledovat rozvoj svých dovedností. Jedná se o platformu Europass – https://europa.eu/europass/cs.

Mezi hard skills patří odborné znalosti, mimo jiné i znalosti a dovednosti spojené s investováním. Ale i u investování se bez soft skills neobejdeme – například u nastavení mindsetu. Pokud se chceš v této oblasti posunout, tak zkus kouknout na kurz od Investování pro holky Zero to Hero!

Jaké soft skills považuješ za ty nejdůležitější? Poděl se v komentáři.

Autorka článku: Karolína Balatková

Napsat komentář